กระบวนการนำวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับคืนจากวัสดุเหลือทิ้งในสถานที่ก่อสร้าง และการติดตั้งระบบ

ระบบการคัดแยกวัสดุวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้จากวัสดุเหลือทิ้งในสถานที่ก่อสร้างเป็นระบบแบบง่าย ๆ ที่ไม่ไวต่อการทำงานผิดปกติมากนัก และองค์ประกอบของระบบมีความยืดหยุ่น สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ได้ และมีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด ระบบการคัดแยกนี้มีการกรองเบื้องต้นโดยใช้อุปกรณ์กรองแบบหยาบเพื่อแยกวัสดุขนาดใหญ่ออกไป จากนั้นเคลื่อนไปตามสายพานลำเลียงไปยังภาชนะเก็บซึ่งมีที่ปิด และใต้ภาชนะเก็บมีแยกเป็นห้อง ๆ อย่างน้อย 4 ห้อง การแยกวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้ออกมจากวัสดุเหลือทิ้ง โดยใช้เครื่องกรองที่มีตะแกรงขนาดต่าง ๆ วางเรียงต่อกัน วัสดุที่กรองได้จะถูกส่งไปเก็บตามห้องต่าง ๆ ดังกล่าว

Patent No.  US 5,333,738 
Inventor : Fuchs Dieter [DE]; Strohhaecker Peter [DE]
Assignee :  MASCHINENFABRIK BEZNER GMBH & CO. KG [DE]
Title : Process and installation for recovering valuable materials, in particular from waste material on building sites
Abstract : A method is proposed for recovering valuable substances, particularly from construction site wastes and industrial trash as well as a system for implementing the method in which the essential sorters are disposed in a closed container which can be placed onto an elevated foundation. The foundation is formed by intersecting walls which simultaneously serve as partitions for various bunkers.
 
Link : https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19940802&CC=US&NR=5333738A&KC=A