เรซินสไตรีนิกที่มีพอลิสไตรีนรีไซเคิลเป็นส่วนผสม

การผลิตเรซินสไตรีนิกซึ่งมีส่วนผสมของพอลิสไตรีนแปรใช้ใหม่จากผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (Post consumer recycle polystyrene; PCR PS) อย่างน้อยร้อยละ 20 โดยละลาย PCR PS ในโมโนไวนิลแอรีน มอนอเมอร์ เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนก่อนป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

Patent No.  US 8,609,778
Title :  Styrenic resin incorporating recycled polystyrene
Inventor : 

Frost, Jack M. [US] ; Vititoe, Jason R. [US] ; Loontjens, Nicole B. [US] ; Welsh, Gary C. [US]

Assignee :  Americas Styrenics, LLC [US]
Abstract : 

The present disclosure provides a styrenic resin incorporating post-consumer recycle polystyrene (PCR PS), and systems and methods for making the same. For example, a styrenic resin produced in accordance with present embodiments includes at least approximately 20 weight percent PCR PS, has a melt flow rate (MFR) of less than approximately 2.5 g/10 min per ASTM D-1238-10, and an Mz+1 molecular weight of at least 685,000. The styrenic resin is produced by a free-radical polymerization process performed on a feed having PCR PS dissolved in monovinylarene monomer. The feed is produced in such a way so as to remove contaminants commonly associated with PCR PS.

Image : 
Patent Web :  USPTO Link
ชนิดวัสดุ Recycle :   Plastic Polymer Composite ; พลาสติก พอลิเมอร์ คอมพอสิต
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร