ชื่อเรื่อง : การขึ้นรูปแบบหล่อของวัสดุเซรามิกเบา

ผู้แต่ง : Iwamoto, Massayuki; Sasaki, Kimiaki

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 04,238,852 [92,238,852], 4 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : In the slip casting of hollow ceramic articles (e.g., bent tube), excess slip is removed from the mold when the vol. decreasing quantity after pouring a ceramic slip into the mold reaches a prescribed value. The casting process minimizes the thickness deviation of the ceramic articles

บทคัดย่อ (ไทย) : ในขั้นตอนการขึ้นรูปแบบหล่อของวัสดุเซรามิกเบา (hollow ceramic articles) (เช่น เซรามิกที่เป็นทรงท่องอ) แบบหล่อที่เกินออกมาถูกกำจัดออกจากแม่พิมพ์โดยการลดปริมาณเซรามิกหลังจากเทแบบลงบนแม่พิมพ์จนได้ค่าใกล้เคียงกับค่าที่กำหนด กระบวนการหล่อนี้จะได้ค่าความคลาดเคลื่อนความหนา (thickness deviation) ของเซรามิกน้อยที่สุด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ :     ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 117:256775v