ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากเถ้าฝุ่น

ผู้แต่ง : IIso, Fumio; Matsumoto, Taiji; Ishige, Kazutoshi; Takashashi, Haruki; Ikami, Hideo; Yokoyama, Yoshin

แหล่งข้อมูล : Kenkyu Hokoku – Tochigi-ken Ken’nan Kogyo Shidosho 1994 (Pub.1995), 8, 38-42 (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : To recycle civil wastes, dust ashes from different regions were collected and analyzed. Sol. Components were predominantly chlorides, which can severely damage the furnace. Firing a mixt. of dust ashes and a slug at 1160ºC brought about ceramics with bending strengths of 120-260 kgf / cm2.

บทคัดย่อ (ไทย) : การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งในเมือง โดยเก็บฝุ่นเถ้าจากหลายพื้นที่เพื่อนำมาวิเคราะห์ องค์ประกอบส่วนใหญ่ที่สามารถละลายได้คือคลอไรด์ ซึ่งสามารถทำความเสียหายอย่างมากแก่เตาเผาได้ ส่วนผสมที่เป็นฝุ่นเถ้าจะถูกนำมาเผาที่อุณหภูมิ 1160ºC ซึ่งจะให้เซรามิกที่มีค่าความแข็งการดัดโค้งเท่ากับ  120-260 kgf / cm2

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 123:347770e