ชื่อเรื่อง : ส่วนผสมวัตถุดิบสำหรับการผลิตผนังเซรามิกซึ่งประกอบด้วย ดินเหนียว ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ซิลิเกต ถ่านไพไรต์ ไดอะทอไมต์ และถ่านหิน

ผู้แต่ง : Chumachenko, N. G.; Zorin, A. A.

แหล่งข้อมูล : Russ. RU 2,136,625

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Title only translated.

บทคัดย่อ (ไทย) : มีแปลเฉพาะชื่อเรื่อง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:167557p