ชื่อเรื่อง : วัตถุดิบที่สะสมความร้อนสำหรับระบบการทำความร้อน

ผู้แต่ง : Takahashi, Sakae; Iwata, Shinichi.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2000 160,150, 4 pp. (Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Ceramic materials are kneaded with cement and solidified to give the heat storage material. The ceramic materials may be waste ceramics. The heat storage material has large sp. heat and high d., and can be manufd. at low cost.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัตถุดิบที่ใช้ทำเซรามิกจะถูกนวด (kneaded) กับซีเมนต์และทำให้เป็นของแข็ง (solidified) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่สะสมความร้อนได้ ซึ่งอาจเป็นของเสียจากเซรามิก วัตถุดิบที่สะสมความร้อนได้ต้องมีค่าความร้อนจำเพาะ (specific heat) และความหนาแน่น (density) สูง จึงจะสามารถนำมาผลิตได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:20165a