ชื่อเรื่อง : อิฐก่อสร้างชนิดน้ำซึมผ่านได้ผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งเซรามิก

ผู้แต่ง : Ariga, Kikuo; Uchida, Osamu; Tomatsu, Ichiro; Fukuda, Tomoyuki

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 11 199,309 (99 199,309), 6 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The block with compressive strength ≥ 150 kg/cm2, thickness 50 mm, and natural water permeability per unit area ≥ 35 mm/h is manufd. by mixing of raw materials; (1) crushed wastes of semiporcelain, porcelain, and/or stoneware (e.g., tiles, elec. insulators, plates, blocks, etc.) with water absorption ≤ 5 %, (2) kila, and (3) glass frit and/or roseki materials contg. feldspar, pottery clay, and sericite with clay and a binder, forming, and firing at 1000-1350º

บทคัดย่อ (ไทย) : อิฐซึ่งมีกำลังอัด (compressive strength) ≥ 150 กก./ตร.ซม. ความหนา 50 มม. และความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้ตามธรรมชาติต่อหน่วยพื้นที่ 35 mm/h ผลิตโดยการผสมวัตถุดิบได้แก่ (1) วัสดุเหลือทิ้งประเภทกึ่งพอร์ซเลน พอร์ซเลน และ/หรือสโตนแวร์นำมาบด เช่น กระเบื้อง ฉนวนหุ้มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จาน อิฐ ฯลฯ ซึ่งดูดซึมน้ำ5 %, (2) kila และ (3) เศษแก้วและ/หรือ roseki ซึ่งประกอบด้วยเฟลด์สปาร์ ดินเหนียวที่ใช้ทำเครื่องปั้นดินเผา และ sericite ซึ่งผสมดินเหนียวและสารยึดเกาะ นำมาขึ้นรูป และเผาที่อุณหภูมิ 1000-1350ºC

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 131:119601k