ชื่อเรื่อง : วิธีการแยกกรดซิลิซิกและซิลิคอนไดออกไซด์จากเศษแก้วและ/หรือเซรามิกเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Mori, Eiji

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2003 12,319, 9 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title method includes: melting waste glass (e.g., industrial waste glass) and/or ceramics with a hydroxide (e.g., NaOH) in an elec. furnace to form alkali silicate (e.g., Na2SiO3), dissolving that in water to form alkali silicate aq. soln., filtering for removing water-insol. matter and sepg. alkali silicate aq. soln., and adding an acid (e.g., HCl aq. soln.) into the alkali silicate aq. soln. to ppt. silicic acid; and then drying the latter to form SiO2.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการประกอบด้วย การหลอมเศษแก้ว เช่นแก้วที่เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแก้ว และ/หรือเซรามิกเหลือทิ้ง โดยใช้ไฮดรอกไซด์ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ในเตาหลอมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้เกิดอัลคาไลน์ซิลิเกต เช่น โซเดียมซิลิเกต นำไปละลายในน้ำเพื่อให้เกิดอัลคาไลน์ซิลิเกตในรูปของสารละลาย (Aqueous solution) แล้วกรองเพื่อแยกส่วนที่ไม่ละลายน้ำออก จากนั้นเติมกรด เช่น สารละลายกรดเกลือ เพื่อตกตะกอนส่วนที่เป็นกรดซิลิซิก แล้วนำมาทำให้แห้งเพื่อให้ได้ซิลิคอนไดออกไซด์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 138:109152v