ชื่อเรื่อง : การนำเศษพอร์ซเลนและเศษเซรามิกกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตกระดุม

ผู้แต่ง : Hein, Hannes

แหล่งข้อมูล : Ger. Offen. DE 10,237,265, 8 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Porcelain waste and ceramic waste are recycled for button manuf. A method for manuf. A method for manufg. porcelain buttons and buttons from other ceramic materials is shown.

บทคัดย่อ (ไทย) : เศษของพอร์ซเลนและเศษเซรามิกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการผลิตกระดุม วิธีในการผลิตกระดุมจากวัสดุพอร์ซเลนและเซรามิกอื่นๆ ได้แสดงไว้แล้ว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 140:274726j