ชื่อเรื่อง : แผ่นไฟเบอร์ผสมเรซินที่มีการเคลือบเพื่อให้ยืดหยุ่นและไอน้ำซึมผ่านได้

ผู้แต่ง : McMahon, John P.

แหล่งข้อมูล : US 3,212,948, 4 pp.   

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Resin-impregnated fiberboard, useful in furniture, luggage, and insulation, has an elastomeric water vapor-permeable coating on at least one side. This coating prevents the board from rupturing while it is being press formed and provides an adhesive coating to which a covering material or sheet may be applied. In order to prevent rupture of the board during forming, the board is generally placed in a steam cabinet or impregnated with live steam to soften the cellulose fibers, so they can be readily molded. Resins useful in the base of the fiberboard include hydrocarbon polymers, terpene resins, poly(vinyl acetate) (I), or rubber latexes. Suitable coating resins include I, polyacrylates, polystyrene-polybutadiene copolymers, and other natural and synthetic rubber latexes. The covering sheet which may be applied to the coating includes acrylonitrile (II) or vinyl-type plastics, and copolymers of II with poly(vinyl chloride). For example, a kraft-type board (0.080 in. thickness) contg. 25% terpene resin coated with an aq. soln. of a 60/40 butadiene-II rubber to form a coating of 2-4 mils dry thickness on 1 side, preheated in a steam chest contg. live steam for 1-2 min., and molded at 180F. and 1000 psi. for 30-60 sec. gave a perfect door panel, which did not rupture during molding. Uncoated panels, similarly molded, ruptured.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับแผ่นไฟเบอร์ผสมเรซิน ที่ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ กระเป๋าเดินทางและฉนวนกันไฟฟ้า ซึ่งมีการเคลือบด้านหนึ่งเพื่อให้ยืดหยุ่นและไอน้ำซึมผ่านได้ การเคลือบจะช่วยป้องกันการแตกในขณะขึ้นรูปโดยการกด และสามารถเคลือบสารประเภทกาวเพื่อเพิ่มชิ้นส่วนหรือลักษณะการใช้งานที่ต้องการ การป้องกันการแตกในระหว่างขึ้นรูป แผ่นไฟเบอร์จะถูกนำเข้าสู่ห้องไอน้ำ หรืออบไอน้ำให้เส้นใยเซลลูโลสนุ่มขึ้น เพื่อเตรียมขึ้นรูป เรซินซึ่งนำมาใช้เป็นส่วนประกอบหลักในแผ่นไฟเบอร์ประกอบด้วยโพลีเมอร์ที่เป็นไฮโดรคาร์บอน เทอร์ปีนเรซิน โพลี(ไวนิลอะซีเตด) หรือ ยางลาเท็กซ์ การเคลือบด้วยเรซินที่เหมาะสมประกอบด้วย โพลี(ไวนิลอะซีเตด) โพลีสไตรีน-โพลีบิวตะไดอีน โคโพลีเมอร์ และยางธรรมชาติรวมทั้งยางสังเคราะห์อื่นๆ แผ่นที่เคลือบอยู่ด้านบนประกอบด้วย อะไครโลไนโตรท์ หรือพลาสติกประเภทไวนิล และโคโพลิเมอร์ของอะไครโลไนโตรท์ด้วยโพลี (ไวนิลคลอไรด์) ยกตัวอย่าง kraft-type board ความหนา 0.080 ประกอบด้วย เทอร์ปีน เรซิน 25% ซึ่งเคลือบด้วยสารละลาย 60/40 butadiene-II rubber เพื่อนำมาเคลือบด้านใดด้านหนึ่งมีความหนา 2-4 mils ให้ความร้อนเบื้องต้นโดยไอน้ำไหลผ่านเป็นเวลา 1-2 นาที แล้วขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 180F. และความดัน 1000 psi. เป็นเวลา 30-60 วินาที จะได้แผ่นกระดานที่สมบูรณ์ไม่มีการแตก แต่ถ้าไม่มีการเคลือบดังกล่าวเมื่อขึ้นรูปจะเกิดการแตกได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 64:4773d