ชื่อเรื่อง : การใช้เครื่องจักรเพื่อรีไซเคิลแผ่นยิปซัมพลาสเตอร์

ผู้แต่ง : Hirz, Harri and Sterr, Horst

แหล่งข้อมูล : US 5,433,388

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Usage application of a per se known in the art continuous-operation machine or the recycling of gypsum plaster board. A coarsely pre-pulverized material is introduced into a continuous-operation machine and, within the continuous-operation machine, the waste material 20 is guided along a product-cycle in a spiral-shaped fashion through the container 4 The tools 18, 18', 18", 18'", which are arranged along an axial length on the shaft 7, rotate in a Froude number region Fr.gtoreq.7 and break-up the pre-pulverized waste material 20 to a sufficient extent that a grain spectrum is produced which effectively facilitates the use of calcination devices.

บทคัดย่อ (ไทย) : การใช้เครื่องจักรที่ทำงานระบบต่อเนื่อง โดยป้อนวัตถุดิบที่ถูกบดให้เป็นชิ้นเล็กๆ ภายในเครื่องจักรดังกล่าว วัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้ามาจะถูกส่งผ่านวงจรการผลิตซึ่งมีรูปทรงแบบเกลียวภายในถังบรรจุซึ่งเรียงอยู่บนแกนตามความยาว สามารถหมุนและบดวัตถุดิบให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อนำไปสู่อุปกรณ์ในการเผาต่อไป

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plaster

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5433388A1.pdf