ชื่อเรื่อง : กระบวนการรีไซเคิลยางรถยนต์ใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตสาร extender และ plasticizing agent ในยาง

ผู้แต่ง : Munger, Joseph H.

แหล่งข้อมูล : US 5,157,176

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A preferred embodiment of the process and apparatus for recycling used automobile rubber tires is described in which small pieces of rubber tires are progressively fed into a vertical reactor of the counter-flow type in which the material progressively descends downward through the reactor with process gases passing upward through the downwardly decending material to decompose and volatilize the rubber material. At the lower portion of the vessel, oxygen-bearing gas is injected into the reactor to burn a portion of the rubber carbon to generate hot combustion gases that ascend upwardly to pyrolitically decompose the rubber pieces, and to volatilize such material. The amount of oxygen is controlled in an oxygen-deficient manner to maintain the temperature in the combustion zone at a temperature of less than 500.degree. F. The gases and volatilized rubber materials and oils are removed from the reactor at a temperature of approximately 350.degree. F. At an elevation below the top layer of the rubber pieces in a high velocity stream to maintain the oils entrained in the air stream. The air stream is directed into condensers for condensing the rubber process oils. The raw rubber process oils are subdivided to obtain a residue heavy fraction rubber oil material having a flash point of greater than 340.degree. F. and greater at one atmosphere and a boiling point of greater than 450.degree. F. at 20 mm Hg for use as an extender/plasticizing agent in rubber compounding in which such agent has shown to exhibit unusual and unexpected results. The oxygen-bearing gas is initially maintained at a temperature of between 40.degree. and 60.degree. F. and is then passed through the condenser as the cooling agent before it is passed into the reactor. Consequently, the air-bearing gas serves as the cooling agent in the condenser and also as the oxidizing agent for burning a portion of the carbon in the reactor to generate the desired temperatures.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการรีไซเคิลยางรถยนต์ใช้แล้ว โดยนำยางรถยนต์ที่ถูกทำให้เป็นชิ้นเล็กๆ ส่งเข้าไปในถังปฏิกิริยาแนวตั้งเพื่อให้วัสดุได้ไหลลงจากด้านบนสู่ด้านล่าง ในขณะที่ผ่านก๊าซจากด้านล่างขึ้นมายังวัสดุเพื่อเปลี่ยนสภาพวัสดุ มีการฉีดก๊าซออกซิเจนบริเวณด้านล่างของท่อเข้าสู่ถังปฏิกิริยาเพื่อเผาไหม้ส่วนที่เป็นคาร์บอน ทำให้ก๊าซเคลื่อนสู่ด้านบนและทำปฏิกิริยากับชิ้นยางทำให้ย่อยสลายและกลายเป็นไอ มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนเพื่อควบคุมอุณหภูมิบริเวณที่เกิดการเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิน้อยกว่า 500°F ก๊าซและวัสดุยางที่กลายเป็นไอรวมทั้งน้ำมันจะถูกแยกออกจากถังปฏิกิริยาที่อุณหภูมิประมาณ 350°F น้ำมันจะถูกนำไปแยกส่วนที่เป็นน้ำมันที่มีจุดวาบไฟมากกว่า 340°F และที่มีจุดเดือดมากกว่า 450°F ที่ 20 มิลลิเมตรปรอท เพื่อนำไปใช้เป็นที่เรียกว่า extender และ plasticizing agent ในยาง ออกซิเจนที่ใช้จะถูกควบคุมให้อยู่ระหว่าง 40-60°F ก่อนจะส่งไปยังเครื่องควบแน่นเพื่อเป็นสารหล่อเย็นก่อนส่งไปยังถังปฏิกิริยา อากาศจึงทำหน้าที่เป็นทั้งสารให้ความเย็นในเครื่องควบแน่น และเป็นสารออกซิไดซ์ให้เกิดการเผาไหม้ของคาร์บอนในถังปฏิกิริยาเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5157176A1.pdf