ชื่อเรื่อง : เชือกกระดาษสำหรับการรีไซเคิลกระดาษใช้แล้ว

ผู้แต่ง : Arai, Shinji

แหล่งข้อมูล : US 6,022,618

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Disclosed is a paper cord which is used for binding old newspaper or old magazines for recycling and which can be charged into a material dissolving apparatus together with the old newspaper or the old magazines. The paper cord is prepared by twisting a base paper which is a recycled paper characterized by a content of recycled pulp from old newspaper of 33% or more and a total content of recycled pulp including recycled pulp from other sources of 50% or more as well as by whiteness and strength equivalent to or better than those of newsprint paper and degree of sizing equivalent to that of newsprint paper for offset printing.

บทคัดย่อ (ไทย) : เชือกกระดาษถูกนำมาใช้ในการมัดกระดาษหนังสือพิมพ์เก่า หรือวารสารเก่า

เพื่อนำไปรีไซเคิล โดยเชือกกระดาษจะละลายไปพร้อมกับกระดาษที่นำมารีไซเคิลด้วย วิธีการผลิตเชือกกระดาษดังกล่าวจะใช้กระดาษเหลือทิ้ง 33%หรือมากกว่า และเยื่อกระดาษที่รีไซเคิลรวมทั้งเยื่อกระดาษที่รีไซเคิลจากแหล่งอื่นๆ 50%หรือมากกว่านำมาพันให้เป็นเกลียว คุณภาพในด้านความขาวและแข็งแรงเทียบเท่าหรือดีกว่ากระดาษเพื่อการพิมพ์หนังสือพิมพ์ และ degree of sizing เท่ากันกับกระดาษสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6022618A1.pdf