ชื่อเรื่อง : ชั้นสำหรับการรีไซเคิลกระดาษ

ผู้แต่ง : McEntee, Marjorie N.

แหล่งข้อมูล : US 5,586,493

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A paper recycling rack includes an upper paper stack binding area and a lower bundled paper storage area. The upper area comprises a platform having two orthogonally disposed channels thereacross and corresponding discontinuous side walls, with a generally rectangular stack of papers placed therein being supported at the four corners of the stack and being exposed along the orthogonal channels. Thus, a user of the rack may easily reach through the upper portion of the lower storage area to pass binding twine, cord or the like beneath papers stacked in the upper area to secure them together, and store the bound papers in the lower storage area for later transfer to a recycling point. The rack is preferably monolithically formed of an injection molded translucent, smoke tinted plastic material, but may alternatively be formed using other materials and manufacturing techniques as desired. The rack is particularly useful for the binding and storage of newspapers and is also valuable in the office environment for the recycling of computer paper and the like. Non-skid pads may be provided on the bottom of the paper storage area to preclude slippage on the floor, or alternatively on a table, desk or other area.

บทคัดย่อ (ไทย) : ชั้นสำหรับการรีไซเคิลกระดาษประกอบด้วย ส่วนพื้นที่ด้านบนสำหรับการมัดกระดาษ และส่วนพื้นที่ด้านล่างใช้จัดเก็บกระดาษ พื้นที่ด้านบนจะประกอบด้วยแผ่นตั้งฉากเพื่อแบ่งให้เป็นช่องสี่เหลี่ยม ด้านมีร่องเพื่อใช้วางเชือกทำให้เมื่อวางกระดาษทับลงไปสามารถมัดกระดาษได้สะดวก รวดเร็ว เมื่อมัดกระดาษแล้วสามารถนำมาเก็บไว้ที่ช่องด้านล่าง เพื่อนำไปรีไซเคิลต่อไป ชั้นดังกล่าวผลิตจากวัสดุที่เป็นพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ตามต้องการ ชั้นนี้มีประโยชน์สำหรับการมัดและจัดเก็บหนังสือพิมพ์ เหมาะสำหรับวางไว้ใช้งานในสำนักงานเพื่อเก็บกระดาษคอมพิวเตอร์หรือกระดาษอื่นๆ ก่อนนำไปรีไซเคิล อาจใช้แผ่นรองด้านล่างเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลได้

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5586493A1.pdf