ชื่อเรื่อง : วิธีการและอุปกรณ์ในการเตรียมกระดาษเคลือบเพื่อการนำไปรีไซเคิล

ผู้แต่ง : Stradal, Milos

แหล่งข้อมูล : US 4,385,997

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Disclosed is method and apparatus including a tank in which shredded corrugate is immersed and shuffled in a solvent fluid capable of attacking and weakening the adhesive bonding the core ply from the liner plies; said corrugate being advanced from its entry point into the tank to an exit point therefrom at a timed rate to limit its absorption of the solvent fluid prior to its transfer to delaminating apparatus.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการและอุปกรณ์ประกอบด้วยถังน้ำขนาดใหญ่ที่มีกระดาษลูกฟูกชิ้นเล็กๆ แช่และผสมอยู่ในสารละลายเพื่อทำให้สารประเภทกาวละลาย ในการนำกระดาษลูกฟูกเข้าสู่ถังจนกระทั่งนำออกจะถูกจำกัดระยะเวลาเพื่อให้พอดีกับความสามารถในการดูดซับสารละลายเพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์ในการแยกสารที่เคลือบกระดาษออก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4385997A1.pdf