ชื่อเรื่อง : กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Bauer, Siegfried

แหล่งข้อมูล : US 5,780,696

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention relates to a process for recycling waste which consists essentially of one or more plastics comprising polyvinyl chloride (PVC), in which: the waste is mixed with a heavy oil, in a reactor under an inert atmosphere, at an internal temperature of at least 300.degree. C., and the hydrogen chloride (HCl) which is evolved is collected; the contents of the reactor are then cracked at a temperature of at least 400.degree. C., and at least part of the gases which are evolved are extracted from the reactor; the contents of the reactor are then cooled and the residual solid product is collected. HCl, coke, hydrocarbon gases and various oils are thus mainly obtained.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเหลือทิ้งที่มีส่วนประกอบหลัก 1 ชนิดหรือมากกว่าที่เป็นโพลิไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี) โดยจะนำพลาสติกเหลือทิ้งมาผสมกับน้ำมัน(heavy oil) ในถังปฏิกิริยาภายใต้สภาวะเฉื่อยที่อุณหภูมิอย่างต่ำ 300°C ซึ่งจะแยกกรดไฮโดรคลอริกออกมา รวมทั้งก๊าซบางส่วนจะถูกสกัดออกมาในช่วงอุณหภูมิอย่างต่ำ 400°C จากนั้นสารที่อยู่ในถังปฏิกิริยาจะถูกทำให้เย็น และแยกส่วนที่เป็นของแข็งออกมา รวมทั้งกรดไฮโดรคลอริก ถ่านโค๊ก ก๊าซไฮโดรคาร์บอนและน้ำมันต่างๆ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5780696A1.pdf