ชื่อเรื่อง : วิธีการและอุปกรณ์ทำความสะอาดและรีไซเคิลพลาสติกฟิล์มเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Brooks, J. Douglas [et al.]

แหล่งข้อมูล : US 5,540,244

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A system and method for removing fine cellulosic contaminants from plastic film utilizing a plurality of tanks, means for moving the plastic film sequentially through the tanks, means for recirculating an aqueous solution through each of the tanks, means for filtering the recirculating aqueous solution, and means for injecting flocculant into the recirculating solution. The subject system preferably includes at least two independent circulation modules, each having means for recirculating and filtering an aqueous solution and for minimizing liquid carry-over from one module to another. The system also preferably includes means for monitoring the turbidity of the recirculating aqueous solution and for injecting flocculant into the recirculating solution whenever the turbidity exceeds a predetermined maximum value.

บทคัดย่อ (ไทย) : ระบบและวิธีการในการแยกสิ่งเจือปนที่เป็นเยื่อละเอียดออกจากพลาสติกฟิล์ม โดยใช้ถังพักจำนวนมาก เพื่อแยกเยื่อออกจากพลาสติกฟิล์มตามลำดับ ประกอบด้วยการทำให้เกิดสภาวะไหลเวียนของสารละลาย การกรองสารละลาย การใส่สารช่วยตกตะกอน ทั้งนี้มีระบบไหลเวียน 2 ระบบย่อย แต่ละระบบย่อยจะทำหน้าที่ทำให้เกิดการไหลเวียนและกรองสารละลาย รวมทั้งระบบยังสามารถตรวจวัดความขุ่นของสารละลายที่ไหลเวียน เพื่อเติมสารช่วยตกตะกอนในระบบการไหลเวียนเมื่อพบว่าความขุ่นมากเกิดค่าที่กำหนด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5540244A1.pdf