ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์และวิธีการรีไซเคิลภาชนะบรรจุเครื่องดื่มพลาสติก

ผู้แต่ง : Ruppman, Kurt H. and Prano, Charles A.

แหล่งข้อมูล : US 4,715,920

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A system (20) for separating the labels, base cups and caps from plastic bottles for subsequent recycling includes an endless belt (26) mounted for movement around a course. The bottles are attached to the endless belt (26) by means of carriers (32) for advancement between heaters (56, 80) to soften the adhesive securing the labels and base cups. The base cups are removed with a first pair of rotating brushes (68) while the labels are removed with a second pair of rotating brushes (86). The caps are removed with a rotating blade (96). In a second embodiment (110), the bottles are heated by immersion in a tank (112) of hot liquid (114).

บทคัดย่อ (ไทย) : เป็นระบบสำหรับการแยกส่วนที่เป็นฉลาก ส่วนฐานรอง และฝาปิดออกจากขวดพลาสติก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ประกอบด้วยสายพานแบบวงกลม ตัวยึดภาชนะบรรจุซึ่งติดอยู่ด้านบนสายพาน ภาชนะจะถูกยึดจับจากตัวยึดบนสายพานผ่านเครื่องให้ความร้อนเพื่อทำให้กาวที่ติดฉลากและฐานของภาชนะอ่อนตัวลง   ฐานรองจะถูกแยกออกด้วยแปรงหัวหมุนที่เป็นคู่ ขณะที่ฉลากจะถูกแยกด้วยใบมีดหมุน ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อถัดมาจะนำขวดมาให้ความร้อนโดยจุ่มลงในถังของเหลวที่มีความร้อน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4715920A1.pdf