ชื่อเรื่อง : การใช้เอนไซม์และพอลิเมอร์เพื่อเพิ่มคุณภาพของเส้นใยกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่

ผู้แต่ง : Sarkar, Jawed M.

แหล่งข้อมูล : Appita Journal  50 (1) 1997 : 57-60

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Enzyme-polymer technology which improves the freeness of various types of pulps and the runnability of paper machines was developed. This technology was evaluated in various recycle paper mills. Improvements in machine speed and strength were found. Other advantages of the developed technology are discussed.

บทคัดย่อ (ไทย) : การนำเยื่อกระดาษกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและได้รับความสนใจในหลายประเทศ แต่เนื่องจากเยื่อกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยทั่วไปจะมีปัญหาเรื่องความนุ่มและไม่ลื่น ทำให้ไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในเครื่องพิมพ์ ทำให้ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องพิมพ์ การนำเอาเอนไซม์และพอลิเมอร์มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพของเยื่อกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและพบว่าสามารถเพิ่มคุณภาพของกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยกระดาษจะมีความทนทานมากขึ้นและทำให้เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้เร็วขึ้นได้ โดยได้ทดสอบในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกา

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252