ชื่อเรื่อง : วิธีการแยกหมึกออกจากกระดาษ 

ผู้แต่ง : Bhatia Sushil

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 6,022,423

บทคัดย่อ (อังกฤษ) A method of deinking paper includes applying a deinking solution to the paper to be deinked; the deinking solution being comprised of a cleaning solution and a surfactant; abrading the paper to remove the ink from the paper; and washing the paper to remove the deinking solution from the paper.

บทคัดย่อ (ไทย) :   กระบวนการแยกหมึกออกจากกระดาษใช้แล้ว เช่น กระดาษที่ผ่านการพิมพ์หรือการสำเนาเอกสาร โดยใช้น้ำยาสำหรับแยกหมึกพิมพ์ (Toner) ออกจากกระดาษ ประกอบด้วย โซเดียม สเทียเรต สารลดแรงตึงผิว เอ็นไซม์ และ ไดเอทิลีน ไกลคอล นอร์มอลบิวทิลอีเทอร์ ส่วนวิธีขจัดน้ำยาแยกหมึกพิมพ์ ออกจากกระดาษนั้นใช้ความร้อนและแรงอัดเพื่อทำให้กระดาษแห้ง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6022423.pdf