ชื่อเรื่อง : วิธีการผลิตเซรามิกชิ้นเล็กน้ำหนักเบา

ผู้แต่ง : Harrison, G. C. ; La.

แหล่งข้อมูล : US 5,268,131, 7 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Techniques are described for treatment of ash and paper to eliminate them from the environment and to produce ceramic particles useful as light-weight aggregate (e.g., for use in concrete products). The ash may be that resulting from incineration of rubbish or sewage sludge or it may be fly ash from power plants. The ash and waste paper are mixed with clay and water, shaped into desired shapes and sizes, after which the particles are fired to produce ceramic particles which are lighter in weight than natural aggregates.

บทคัดย่อ (ไทย) : มีการอธิบายเทคนิคในการเตรียมขี้เถ้าและกระดาษโดยแยกออกจากสิ่งแวดล้อมและนำมาผลิตเซรามิกชิ้นเล็ก ซึ่งมีข้อดีในด้านน้ำหนักที่เบา ตัวอย่างเช่นการนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขี้เถ้าอาจเป็นส่วนที่ได้จากเผาขยะหรือจากตะกอน โคลน หรือละอองขี้เถ้าจากโรงงาน ขี้เถ้าและกระดาษเหลือทิ้งจะถูกนำมาผสมกับดินเหนียวและน้ำ ขึ้นรูปทรงและขนาดตามต้องการ หลังจากนั้นก็เผาจนได้เซรามิกชิ้นเล็กซึ่งจะมีน้ำหนักเบากว่าก้อนกรวดตามธรรมชาติ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5268131A1.pdf