คำตอบ

1. สามารถป้องกันแบคทีเรียและการสูญเสียน้ำของแผลได้
2. ยอมให้ออกซิเจนผ่านเข้าออกแผลได้ ทำให้แผลหายเร็ว เป็นวัสดุปลอดเชื้อง่ายต่อการใช้และราคาถูก
3. นุ่มและยืดหยุ่น แต่มีความแข็งแรงพอ ไม่ฉีกขาดง่ายทำให้ไม่เกิดการระคายเคือง
4. สามารถดูดซึมของเหลวหรือสารพิษจากเชื้อโรคที่ขับออกมาจากแผลได้ดี
5. ไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ ระงับความเจ็บปวดและทำให้แผลอยู่ในภาวะชื้นพอเหมาะต่อการหายของแผล

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รุ่งนภา ทัดท่าทราย.  ไฮโดรเจลรักษาแผล.  วารสารวิทยาศาสตร์.  ปีที่ 62, ฉบับที่ 4, (กรกฏาคม-สิงหาคม), 2551, หน้า 59.