คำตอบ

เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาต้านทานต่อยา ซึ่งเป็นสารเคมีที่ร่างกายถือว่า เป็นสิ่งแปลกปลอม ทั้งยาที่แพทย์สั่งใช้ และยาที่ใช้ซื้อเอง โดยมีการสร้างภูมิต้านทานหรือแอนติบอดีจำเพาะต่อยาชนิดใดชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดอาการแพ้ มักพบหลังยานั้นซ้ำๆ ยาที่แพ้ได้บ่อยๆ ได้แก่ - ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพ ได้แก่ กลุ่มยาเพนิซิลิน กลุ่มยาซัลฟา กลุ่มยาเตตราไซคลีน กลุ่มยารักษาวัณโรค และกลุ่มยารักษาโรคเอดส์ - ยาแก้ปวดแก้ข้ออักเสบ ได้แก่ แอสไพริน ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ - ยาเคมีบำบัด สำหรับโรคมะเร็ง - ยารักษาโรคภูมิต้านตัวเอง - ยาชา - เซรุ่มต้านพิษ -อื่นๆ เช่น ยารักษาโรคเกาต์ โรคลมชัก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุรเกียรติ อาชานุภาพ. รู้กัน รู้แก้ เมื่อแพ้ยา. หมอชาวบ้าน.ปีที่40, ฉบับที่ 473, (กันยายน) 2561, หน้า12