คำตอบ
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมากขึ้น 
สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
1. ถุงขยะพลาสติกที่ย่อยสลายตัวได้ใช้สำหรับบรรจุขยะอินทรีย์ในครัวเรือนและถุงหูหิ้วพลาสติกที่ใช้ใส่ของซึ่งผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์คือ สามารถย่อยสลายได้ไปพร้อมกับขยะและลดระยะเวลาของการฝังกลบขยะได้อีกด้วย
2. พลาสติกคลุมดิน และวัสดุทางการเกษตร พลาสติกคลุมดินจะช่วยป้องกันการเติบโตของวัชพืชและรักษาความชื้นในดิน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกทั้งในด้านแรงงานและการย่อยสลายของอินทรียวัตถุในดิน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตถุงหรือกระถางปลูกต้นกล้าด้วย
3. พลาสติกชีวภาพที่ใช้สำหรับบรรจุอาหารซึ่งเหมาะสำหรับการใช้ในงานจัดเลี้ยงหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ เพราะผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นแบบใช้แล้วทิ้งไป เช่น ถาดใส่อาหาร แก้ว จาน เป็นต้น
4. บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดฟิล์มใช้สำหรับบรรจุอาหาร ซึ่งมีทั้งบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานที่สั้น แต่ต้องการความสวยงามในการนำเสนอต่อลูกค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร เช่น ตาข่ายและถาดสำหรับใส่เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้
5. บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดน้ำซึ่งจะทำจากพลาสติกกลุ่ม polylactic acid ที่ใช้งานสำหรับบรรจุเครื่องดื่มที่ไม่ผสมโซดาและผลิตภัณฑ์จำพวกนมต่าง ๆ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เยาวพา สุวัตถิ.  พลาสติกชีวภาพ.  R&D NEWSLETTER.  ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม), 2554, หน้า 3.