คำตอบ

ผักปลังมีสาร กลูแคน (glucan) ซึ่งมีคุณสมบัติในการก่อเจล สารเพิ่มความหนืดให้กับยา เป็นสารก่อฟิล์มธรรมชาติที่ใช้เคลือบยา ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่า สารกลูแคนมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ (prebiotics) หรือเป็นอาหารของโพรไบโอติกส์ (probiotics) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์ที่เกาะอยู่ตามผนังลำไส้เล็กส่วนปลาย นอกจากนี้ พรีไบโอติกส์ อย่างสารกลูแคนช่วยทำให้โพรไบโอติกส์แข็งแรงขึ้นและเกาะติดผนังลำไส้ได้ดีขึ้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาภรณ์ ปิติพร. ผักปลัง เสริมพลังดีท๊อกซ์ ช่วยขับถ่ายยาระบายที่ปลอดภัย. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 39, ฉบับที่ 464, 2560, หน้า 24.