คำตอบ

โคเอ็นไซม์ คิว 10 เป็นสารที่ร่างกายผลิตได้เองโดยธรรมชาติ ที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ช่วยสร้างพลังงานในระดับเซลล์ให้แก่ผิว เมื่อร่างกายได้รับโคเอ็นไซม์ คิว 10 ในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง  สุขภาพดี โดยโคเอ็นไซม์คิว 10 เป็นเอ็นไซม์ที่อยู่ในเนื้อเยื่อของเซลล์ เป็นสารสำคัญที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโคเอ็นไซม์ คิว 10 จึงเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยม โดยประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคโคเอ็นไซม์ คิว 10 เช่น  สามารถช่วยรักษา ซ่อมแซม ฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของเซลล์ให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยรักษาป้องกันโรคหัวใจ และหลอดเลือดอุดตัน อันเป็นสาเหตุของความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง ช่วยรักษาโรคเหน็บชา ช่วยในการเผาผลาญไขมัน เป็นสารต้นอนุมูลอิสระ ฟื้นฟูสภาพผิวและลดริ้วรอยแก่ก่อนวัย

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วรวุฒิ ระกิติ.  เครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, (ตุลาคม-ธันวาคม), 2552, หน้า 57.