คำตอบ

น้ำมันมะพร้าวที่สามารถบริโภคเข้าสู่ร่างกายนั้นต้องเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ได้จากการหมักเนื้อมะพร้าวสด ไม่มีการใช้ความร้อน ไม่ใช้สารเคมีและน้ำมันมะพร้าวที่ใช้วิธีสกัดเย็นได้รับการทดสอบในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่า เป็นน้ำมันที่มีกรดลอริกสูงถึง 53%  (เป็นน้ำมันจากพืชชนิดเดียวในโลกที่มีกรดลอริก) ซึ่งกรดลอริกนั้นมีคุณสมบัติพิเศษในการเสริมสุขภาพและความงามของมนุษย์ และยังมีกรดคาปริก (capric acid) ช่วยเสริมประสิทธิภาพของกรดลอริก และกรด ลอริกนั้นยังเป็นกรดไขในชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในน้ำนมมารดา ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับทารก

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธนิฏฐา ปีทอง. โอสธทิพย์จากธรรมชาติน้ำมันมะพร้าว. กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2554, หน้า 16.