คำตอบ

การใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารให้ยาวนานขึ้น แต่ในทางกฎหมายคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตให้ใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดเท่านั้น โดยระบุปริมาณสูงสุดที่ให้ใช้ได้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปหลายชนิดที่มีการใส่วัตถุกันเสียที่เป็นอันตราย คือ สารบอแรกซ์ (Borax) อันตรายที่เกิดจากบอแรกซ์ คือ ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องร่วง กล้ามเนื้อหดเกร็ง ทำลาย ไต โคม่า และตายได้ โดยปริมาณที่สูงสุดที่บริโภคเข้าไปแล้วอาจเสียชีวิตได้คือ 15-20 กรัม 
วัตถุกันเสียอีกชนิดที่ผู้ผลิตมักนิยมใส่ในเนื้อสัตว์แปรรูป คือ กรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอต ความเป็นพิษของ กรดเบนโซอิก และเกลือเบนโซเอต จัดอยู่ในประเภทพิษปานกลาง ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะไม่ทำให้เกิดการสะสมขึ้นในร่างกาย แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงมากอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อัมพาต และถ้าได้รับเกิน 500 มิลลิกรัม ต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม อาจเสียชีวิตได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุวีณา จันทพิรักษ์. อันตราย(ไม่รู้ตัว) จากเนื้อสัตว์แปรรูป. อาหาร. ปีที่ 44,3 (ก.ค-ก.ย) 2557, หน้า 27