คำตอบ

ด้ามแปรง (handle) ทำจากพลาสติกด้วยการอัดแบบชนิดฉีด พลาสติกที่นิยมคือพอลิโพรพิลีน (PP) หากต้องการความใสจะใช้สไตรีนอะครีโลไนไตรล์ (SAN) ขนาดและรูปร่างของด้ามแปรงยังแบ่งตามตำแหน่งการวางขาย ได้แก่ ระดับสูง (พรีเมียม) ปานกลางและต่ำ ด้ามแปรงของแปรงผู้ใหญ่ระดับสูงและปานกลางมักนิยมมียางที่ใส่สี (colored rubber) หุ้มบางส่วนเพื่อให้นิ่มมือเวลาใช้และที่ตราสินค้าเพื่อให้ดูโดดเด่น
  ขนแปรง (bristles) ทำจากพลาสติกซึ่งรีดเป็นเส้นเล็กยาว มีเส้นผ่าศูนย์กลางสม่ำเสมอ พลาสติกที่นิยมคือไนล่อน ซึ่งมีหลายชั้นคุณภาพที่มีค่าของความแข็ง (stiffness) หรือค่าของความนุ่มแตกต่างกัน ในทางการค้าจะมีการจำแนกขนแปรงสีฟันตามความแข็ง/นุ่มเป็น 3 ระดับ คือ ชนิดขนแปรงนุ่ม ปานกลางและแข็ง ขนแปรงนุ่มจะมีค่าความแข็งต่ำ ขนแปรงแข็งจะมีค่าความแข็งสูง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

มยุรี ภาคลำเจียก.  “บรรจุภัณฑ์แปรงสีฟัน”. วารสารการบรรจุภัณฑ์ ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, (กรกฏาคม-กันยายน) 2556 หน้า 6-7.