คำตอบ

การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนเป็นอีกเทคนิคหนึ่งของการพิมพ์ที่ใช้หลักการให้ภาพจากแผ่นพิมพ์ตัวกลางถ่ายโอนไปยังวัตถุเป้าหมาย โดยการทำให้หมึกบนแผ่นพิมพ์ตัวกลางนั้นหลอมตัว หรือระเหิดเป็นไอด้วยความร้อน และมีแรงกดเข้ามาช่วยในการย้ายที่และยึดติดแน่นขึ้น แผ่นตัวกลางจะเลือกใช้เป็นกระดาษหรือฟิล์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เรียกว่า transfer paper/film หรือ release paper/film ซึ่งจะถูกนำไปพิมพ์ได้ด้วยระบบต่าง ๆ ตามการออกแบบของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบพิมพ์ออฟเซต ดิจิทัล สกรีน กราวัวร์ หรือเฟล็กโซกราฟี วัตภุถที่จะใช้พิมพ์ไม่จำกัด แต่พบว่าชิ้นงานพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปคือ งานพิมพ์ผ้า ถ้วยชามเซรามิก และเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป โดยเฉพาะชุดกีฬาและเสื้อยืดในชื่อแบรนด์ต่าง ๆ เทคนิคการถ่ายโดนนี้สามารถทำได้ในภาวะแห้ง (dry heat transfer printing) และเปียก (wet heat transfer printing) โดยแบบหลังจะมีความชื้นเข้ามาช่วยในระหว่างการให้ความร้อน ขึ้นอยู่กับชนิดของสารให้สี

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อรัญ หาญสืบสาย.  การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer Printing). วารสารการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  ปีที่ 26, ฉบับที่ 103, 2557, หน้า 22