คำตอบ

การเผาถ่านขาวจะไม่ต่างจากถ่านดำ แต่วิธีการดับถ่านขาวให้อุณหภูมิลดลงจะนำถ่านออกมาดับภายนอกเตา โดยใช้ขี้เถ้าชื้นเป็นตัวหยุดอุณหภูมิความร้อนของถ่านแบบกะทันหัน ตัวถ่านจึงมีขี้เถ้าติดอยู่ทำให้มีสีขาว การผลิตถ่านขาวจึงเร็วกว่าถ่านดำ มีการหดตัวทำให้น้ำหนักและความหนาแน่นดีกว่า จุดไฟติดช้ากว่าถ่านดำ แต่เมื่อติดแล้วจะให้ความร้อนได้ยาวนานกว่า

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กองบรรณาธิการ.  ไขข้อข้องใจเรื่องถ่านคุณภาพสูง 1,000 องศา. เกษตรกรรมธรรมชาติ. ฉบับที่ 9 , 2556, หน้า 59