คำตอบ

น้ำคั้นแอปเปิลที่หมักแล้ว จะเรียกว่า แอปเปิลไซเดอร์ประกอบด้วยกระบวนการหมัก 2 กระบวนการ ได้แก่ 1.กระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ยีสต์เพื่อใช้น้ำตาลที่มีอยู่ในน้ำแอปเปิลสด ซึ่งมีความหวานประมาณ 11 องศาบริกซ์ ยีสต์จะใช้น้ำตาลแล้วเปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์ 2.เป็นระยะที่หมักได้แอลกอฮอล์อ่อนๆ ประมาณ 3-5 % แล้วทำการเติมจุลินทรีย์แบคทีเรียที่ผลิตน้ำส้มสายชูลงไป โดยแบคทีเรียชนิดนี้จะใช้แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนเป็นกรดแอซีติก (acetic acid) หรือกรดน้ำส้ม ซึ่งกระบวนการหมัก ในขั้นตอนนี้จะมีการผลิตกรดแอซิติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีรสเปรี้ยวกลมกล่อมและมีกลิ่นหอม เกิดการตกตะกอนของเซลล์และเกลือแร่ต่างๆตลอดจนเอนไซม์ที่มีผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันน้ำส้มสายชูหมักจะมีความใสขึ้นเรื่อยๆเช่นกัน กรดแอซิติกเป็นกรดอินทรีย์ตามธรรมชาติ จึงไม่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลาวัลย์ ชตานนท์. มารู้จัก น้ำแอปเปลไซเดอร์ พร้อมดื่ม เพื่อสุขภาพกันเถอะ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, (ก.ค-ก.ย) 2551, หน้า 44.