คำตอบ

เวย์โปรตีน  (Whey protein) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนม เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปน้ำนมเป็นเนยแข็ง (Cheese) มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีเหลือง ประกอบด้วยโปรตีนที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์และเข้มข้นสูง เวย์โปรตีนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น
1. ผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น เค้ก คุกกี้ มัฟฟิน
2. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และเนื้ อปลาแปรรูป เช่น แฮม ไส้กรอก ซูริมิ
3. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม เช่น เครื่องดื่มรสช็อกโกแลตแทนอาหาร เครื่องดื่มน้ำผลไม้เสริมโปรตีน สมูทตี้รสผลไม้ เครื่องดื่มบำรุงร่างกายสำเร็จรูปแบบผง เครื่องดื่มสำหรับนักกีฬาเป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิริมา มะหะสิทธิ์.  การประยุกต์ใช้เวย์โปรตีนในผลิตภัณฑ์อาหาร.  Food Focus Thailand.  ปีที่ 5, ฉบับที่ 54, (กันยายน) 2010, หน้า 34-37.