คำตอบ

ในเมล็ดลำไย มีสารกลุ่มพอลิฟีนอลและเพนตะไฮดรอกซี มีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทโรซิเนส และยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสลายคลอลาเจนและ อีลาสตินในเซลล์ผิงหนังได้ โดยไม่มีพิษต่อยีน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขวัญใจ เกตุดิน. วิจัยเครื่องสำอางจากเมล็ดลำไย. วารสารวิทยาศาสตร์ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย), 2551 หน้า 27