คำตอบ

ได้มีการใช้นาโนเซรามิก (Nanoceramic catalytic pellets) ที่ภายในโครงสร้างของเม็ดนาโนเซรามิกนั้นมีรูพรุนขนาดนาโนเมตรจำนวนมากเพื่อเพิ่มที่ผิดสัมผัส เมื่อนำนาโนเซรามิกมาบรรจุไว้ในอุปกรณ์เสริม แล้วนำมาติดตั้งในอ่างทอด (Deep-fryer) จะทำให้เกิดการกระจายตัว ลดการเกาะกลุ่มของไขมันระหว่างการทอดอาหารที่เกิดจากกระบวนการโพลิเมอร์ไรเซชั่นของโมเลกุลน้ำมัน (Thermal polymerization) ส่งผลให้น้ำมันทอดมีอายุการใช้งานนานขึ้นและคุณภาพของอาหารที่ทอดดีขึ้น