คำตอบ

โพรไบโอติก เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดที่เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะสามารถปรับสมดุลย์ของจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของสิ่งมีชีวิต ทำให้คนและสัตว์มีสุขภาพดีขึ้น

จุลินทรีย์โพรไบโอติก มีคุณสมบัติช่วยในการต่อต้านเชื้อโรค กระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกัน ป้องกันหรือลดการเกิดท้องผูก ป้องกันท้องร่วง ลดระดับการเกิดเอนไซม์ที่ทำให้เกิดมะเร็งในลำไส้ ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง ทำให้เกิดการย่อยแลกโทส ปรับปรุงสุขภาพ และลดคอเลสเตอรอล   

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์. โพรไบโอติก. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่23, ฉบับที่ 2  (เม.ย – มิ.ย 2551) : หน้า 56