คำตอบ

กรดฟอร์มิกชนิดความเข้มข้น 90% ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างจากกรดชนิดอื่น คือ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนจัด หากสูดดมจะแสบจมูกอย่างรุนแรงและละลายน้ำได้ดีมาก ข้อดีของกรดฟอร์มิกคือ ยางแผ่นแข็งตัวสม่ำเสมอสามารถระเหยได้ดี ไม่ทำให้แผ่นยางเหนียวเหนอะ คุณสมบัติและความยืดหยุ่นของแผ่นยางคงเดิม ไม่ทำให้โรงเรือนและแผ่นยางมีกลิ่นเหม็น ไม่ทำให้อุปกรณ์การทำยางแผ่นเสียหายมากนักจะทำให้อายุการใช้งานยาวนาน การผสมกรดฟอร์มิกเพื่อให้ยางแผ่นแข็งตัวในเวลา 30-45 นาที ควรผสมกรดฟอร์มิกในอัตราส่วนดังต่อไปนี้ คือ ใช้กรดฟอร์มิก 2 ช้อนแกงผสมน้ำสะอาด 3 กระป๋องนม แล้วกวนให้เข้ากัน โดยใช้กรดเทใส่น้ำ และควรใช้ภาชนะที่เป็นกระเบื้องเคลือบหรือแกลลอนพลาสติกในการผสม เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิตยสารยางไทย. ปีที่8, ฉบับที่ 8, สิงหาคม, 2560, หน้า 78