คำตอบ

1.ลดความสามารถในการดูดซับน้ำ/เหงื่อ 2. ลดความแข็งแรงของผ้า 3. ทำให้เกิดเม็ดขน 4. ลดความขาว 5. เพิ่มความสามารถในการติดไฟ 6. การเกิดอาการแพ้ที่ผิว 7. เกิดการจับตัวเป็นก้อนเหนียวๆ ผ้าอาจจะสะอาดน้อยลง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ น้ำยาปรับผ้านุ่ม (Fabric softener). พฤษภาคม. 2553. หน้า 5-7. (IR 15)