คำตอบ

วิธีการสร้างจีเอ็มโอทำโดยการนำดีเอ็นเอ ที่มีความสามารถในการกำหนดลักษณะต่างๆใส่เข้าไปในสิ่งมีชีวิตเป้าหมาย ซึ่งมีหลายวิธีการ เช่น
-ใช้ปืนยิงยีน (gene gun) ปืนที่ใช้เป็นปืนอัดอากาศ ส่วนกระสุนทำด้วยทองก้อนเล็กมากเคลือบด้วยดีเอ็นเอ ส่วนมากใช้กับการทำพืชจีเอ็มโอ
- ใช้เข็มนาดเล็กฉีด (Microinjection) เข็มที่ใช้มีขนาดเล็กมาก โดยวิธีนี้ดีเอ็นเอจะถูกฉีดเข้าไปในนิวเคลียสโดยตรงส่วนมากจะใช้กับการสร้างสัตว์จีเอ็มโอ
- เคลือบด้วยไขมัน (lipofection) ใส่ดีเอ็นเอที่ถูกเคลือบด้วยไขมันลงไปในหลอดทดลองที่มีเซลล์อยู่
-กระตุ้นด้วยไฟฟ้า (electroporation) ทำให้รูในเยื่อหุ้มเซลล์เปิดกว้างให้ดีเอ็นเอที่อยู่ภายนอกเซลล์หลุดเข้าไปได้ ส่วนใหญ่ใช้กับแบคทีเรีย
- กระตุ้นด้วยความร้อน (heat shock) เมื่ออุณหภูมิของเซลล์เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จะทำให้รูในเยื่อหุ้มมีขนาดต่างกันไปด้วย ดีเอ็นเอจะสามารถเข้าไปได้
- ใช้แบคทีเรียเป็นพาหะ (agrobacterium transformation) ใช้แบคทีเรียที่มีชื่อว่า อะโกรแบคทีเรียม(agrobacterium)เป็นพาหะนำเข้าไปโดยวิธีนี้ใช้แพร่หลายในการทำจีเอ็มโอพืช

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ. ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิชีววิถี, 2551.  หน้า 6.