คำตอบ

การใช้สารทดแทนเกลือ (Salt substitute) ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น  สารทดแทนเกลือคือ สารที่มีคุณสมบัติในการให้รสชาติเหมือนเกลือแต่ไม่มีโซเดียม เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ ซึ่งมีการใช้กันอย่างกว้างขวางโดยมักจะใช้ร่วมกับเกลือ นอกจากนี้ยังมี ลิเทียมคลอไรด์ แคลเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมคลอไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต รวมถึงเกลือทะเลและเกลือที่มีการปรับโครงสร้างผลึก ซึ่งความเป็นจริงสารเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนเกลือได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเกลือมีกลไกในการเพิ่มรสชาติอาหารที่ค่อนข้างซับซ้อน อีกทั้งสารทดแทนเกลือบางชนิดจะมีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น รสขมและรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ การระคายเคืองลิ้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

การลดเกลือสำหรับผู้ผลิตอาหาร. จดหมายข่าวอายิโนะโมะโต๊ะ. ฉบับที่ 143, 2553.