คำตอบ

Lipoic acid  เป็นสารประกอบธรรมชาติ ที่ปรากฏในเซลล์ พบในผลิตภัณฑ์อาหาร โดยเฉพาะพวกเนื้อและยังถูกสังเคราะห์ได้ในร่างกายมนุษย์ จากกรดไขมัน เป็นสารต้านออกซิเดชันกลุ่มสารThiol สามารถย่อยสลายสารอนุมูลอิสระได้หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มไฮดรอกซิล(hydroxyl, OH) กลุ่มกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorus acid, HOCL) กลุ่ม singlet oxegen นอกจากนี้ยังสามารถจับกับโลหะ เช่น เหล็ก ทองแดง โลหะทรานสิชัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. International Symposium on Natural Antioxidants.  Proceedings of the International Symposium on Natural Antioxidants : molecular mechanisms and health effects. Champaign, Ill. : AOCS Press. c1996. p.226-231  (615.7/ INT)

2. Oxidation and antioxidants in organic chemistry and biology / Evgeny T. Denisov and Igor B. Afanas'ev.  Boca Raton, Fla : Taylor & Francis, c 2005. p. (547.0104593 DEN)