คำตอบ

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ ลักษณะทั่วไปเหมือนกระจกธรรมดา แต่มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างออกไป คือ เมื่อถูกกระแทกหรือทุบจนแตก แผ่นกระจกจะแตกละเอียดเป็นเม็ดเล็ก ๆ คล้ายเมล็ดข้าวโพดที่ไม่มีคม จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีความแข็งกว่ากระจกธรรมดาถึง  3-5 เท่า นิยมใช้กับยานพาหนะ ประตูทางเข้าหรือส่วนของอาคารที่ง่ายต่อการถูกกระทบกระแทกอยู่เสมอ

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ หากนำมาใช้เป็นกระจกบังลมหน้าของรถยนต์ จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกไปอีก คือ เมื่อร้าวหรือแตกบริเวณส่วนกลางของแผ่นกระจกจะต้องแตกเป็นชิ้นใหญ่ ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงสามารถมองผ่านเห็นถนนได้ กระจกชนิดนี้เรียกว่า กระจกนิรภัยโซมเทมเปอร์ (Zone Tempered Safety Glass)  ปัจจุบันกฏหมายไทยกำหนดให้ใช้กระจกนิรภัยหลายชั้นเป็นกระจกบังลมหน้าของรถยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน).  การแปรสภาพกระจกเพื่อประยุกต์ใช้.  CONSTRUCTION PROPERTY.  ปีที่ 22, (กรกฎาคม-สิงหาคม) 2510, หน้า 30.