คำตอบ : สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ใช้บรรเทาอาการของโรคหวัด (Common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ น้ำมูกไหล และบรรเทาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ การใช้เพื่อบรรเทาอาการของโรคหวัด (Common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ให้กินครั้งละ 1.5-3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สุภาพรณ์ ปิติพร. ฟ้าทะลายโจร ยอ หญ้าปักกิ่ง สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 35, ฉบับที่ 420 (มษายน), 2557, หน้า 21.