คำตอบ :

เนื่องจากไอโซมอลต์ มีรสชาติความหวานเหมือนน้ำตาลและมีคุณสมบัติด้านการเก็บรักษาได้อย่างดีเยี่ยม ไอโซมอลต์.จึงเป็นสารทดแทนน้ำตาลอันดับ 1 ในโลก ที่ใช้ในลูกกวาดชนิดแข็งปราศจากน้ำตาล อีกทั้งเหมาะกับการใช้เคลือบหมากฝรั่ง เนื่องจากสามารถใช้ในกระบวนการผลิตได้ง่าย มีความกรอบ รสชาติหวานแบบธรรมชาติ และให้สีคงตัว รวมทั้งดูดความชื้นต่ำ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
Thomas Schmidt. How confectionery can meet calorie counting . Food Focus Thailand. Vol. 8 , No. 92 (November), 2013, p. 52