คำตอบ :
ไอโซมอลต์ เป็นสารทดแทนน้ำตาลที่ผลิตจากพืชน้ำตาลบีท (Sugar beet) จึงมีรสชาติความหวานเหมือนน้ำตาลทราย และมีความหวานร้อยละ 50 เนื่องจาก ไอโซมอลต์ สามารถถูกย่อยได้เพียงบางส่วน จึงให้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งของน้ำตาล และแทบจะไม่มีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด ไอโซมอลต์ สามารถแทนที่น้ำตาลในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ซึ่งเมื่อนำไปใช้ในอาหารหวาน ไอโซมอลต์ สามารถให้รสชาติและเนื้อสัมผัส เหมือนการใช้น้ำตาล จึงทำให้ผู้ผลิตอาหารสามารถลดปริมารน้ำตาลหรือการแทนที่น้ำตาลทั้งหมดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ไอโซมอลต์ สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมที่ปราศจากน้ำตาลได้ เช่น ลูกกวาด และหมากฝรั่ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
Thomas Schmidt. How confectionery can meet calorie counting . Food Focus Thailand. Vol. 8 , No. 92 (November), 2013, pp. 51-52