คำตอบ :

1.เลือกซื้อสินค้ากับผู้ขาย ผ่านตลาดกลาง ที่น่าเชื่อถือ เช่นเว็บไซต์ห้างออนไลน์ที่มีนโยบายเก็บรักษาเงินไว้จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย
2. ดูภาพสินค้า คุณสมบัติ เงื่อนไขการรับประกัน และข้อตกลงอื่นๆให้ละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
3. เลือกชำระค่าสินค้าผ่าน 3 ช่องทางที่ค่อนข้างมีความปลอดภัย ได้แก่
- บัตรเครดิต กรณีสินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณา หรือไม่ได้รับสินค้าผู้บริโภคสามารถขอปฏิเสธการชำระเงิน (chargeback) ได้
- จ่ายเงินสดปลายทาง (COD) เมื่อได้รับสินค้าผ่านตลาดกลางออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee ที่มีนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ ในกรณีที่เกิดปัญหา
- ผ่านระบบตัวกลาง เช่น Paypal ซึ่งกรณีไม่ได้รับสินค้า หรือสินค้าไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ ผู้บริโภคสามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้
4. เก็บหลักฐานการทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น ใบสั่งซื้อ ข้อความสนทนา ข้อมูลร้านค้า ที่มีไว้เป็นหลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : ซื้อของออนไลน์อย่างไร ให้มั่นใจว่าไม่ถูกโกง . ฉลาดซื้อ. ปีที่ 26, ฉบับที่ 225 (พฤศจิกายน), 2562, หน้า 56.