คำตอบ : retort pouch เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (flexible package) ประกอบด้วย วัสดุ เช่น พลาสติก อลูมิเนียม และวัสดุเชื่อมประสานตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป สามารถใช้บรรจุอาหารได้ ทนต่ออุณหภูมิที่ใช้ฆ่าเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 120 องศาเซลเซียส ภาชนะบรรจุสามารถเปิดรับประทานได้ง่าย โดยอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือใส่ทั้งถุงลงในน้ำเดือด นาน 3-5 นาที และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้นานตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารประเภทและความหนาของวัสดุที่ใช้ทำ retort pouch
คุณสมบัติโดยทั่วไปของวัสดุที่ใช้ทำ retort pouch แบ่งเป็นชั้นนอกเป็นชั้นที่เหนียวทนต่อการขีดข่วน ชั้นกลางเป็นชั้นที่ป้องกันการซึมผ่านของ ออกวิเจน แสงสว่าง และความชื้น ส่วนชั้นด้านในเป็นชั้นที่มีคุณสมบัติปิดผนึกได้ด้วยความร้อน และสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยปลอดภัย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง : งามจิตร โล่วิทูร อาหารพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ RETORT POUCH . อาหาร. ปีที่ 34, ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม), 2547, หน้า 284