คำตอบ :  ในวันท้องฟ้าปลอดโปร่ง อุณหภูมิของอากาศบนท้องฟ้าจะต่ำกว่าวันที่ฟ้าครึ้มมีเมฆมาก  และมักมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำ เมื่อเครื่องบินไอพ่นบินผ่านไป จะทิ้งอนุภาคของคาร์บอนไว้ในปริมาณมาก  อนุภาคเหล่านี้จะกลายเป็นแกนกลางของไอน้ำที่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ จึงเห็นเป็นแถบควันสีขาว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เรืองชัย รักศรีอักษร และรำพรรณ รักศรีอักษร.ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ.นานมีบุ๊คส์. 2545. หน้า 108.