คำตอบ : เครื่องเทศที่เรานำมาเติมในสบู่ ใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ 1. ผงเครื่องเทศ 2. น้ำมันหอมระเหยจากเครื่องเทศ. ตัวอย่างของเครื่องเทศที่นิยมใช้เติมลงในสบู่ธรรมชาติ เช่น ขิง ขมิ้น กานพลู อบเชย ตะไคร้ มะกรูด พิมเสนต้น โดยปกติการเติมผงสมุนไพรลงในสบู่นั้น จะเติมลงได้ไม่เกิน 1% ของ น้ำหนักสบู่ แต่เนื่องจากเครื่องเทศบางชนิด เช่น อบเชย กานพลู มีฤทธิ์ค่อนข้างแรง ในการเติมลงในสบู่ ควรลดสัดส่วนลงเหลือเพียงไม่เกิน0.5% ของน้ำหนักสบู่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง : คมสัน หุตะแพทย์. สบู่เครื่องเทศ. เกษตรกรรมธรรมชาติ. ปีที่7, ฉบับที่ 8, 2547, หน้า 2