คำตอบ :  ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดดรคกระดูกพรุน ได้แก่

  • วิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกาย
  • การได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ เมื่อผิวรับแสงแดด จะสร้างวิตามินดี ซึ่งช่วยการดูดซึมแคลเซียมในทางเดินอาหาร
  • กินยาที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียม ยาเคลือบกระเพาะที่มีอลูมิเนียม  เครื่องดื่มบรรจุกระป๋องที่เคลือบอลูมิเนียม การดื่มชา กาแฟ ล้วนขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้
  • กินโปรตีนล้นเกิน สัดส่วนที่ดีของแคลเซียม :  ฟอสฟอรัส ในอาหารควรใกล้เคียง 2 :1  เนื้อสัตว์มีสัดส่วนของแคลเซียม : ฟอสฟอรัสเป็น 1: 8 ถึง 1: 20 ฟอสฟอรัสสูงทำให้เราสูญเสียแคลเซียมจากกระดูก
  • ภาวะฮอร์โมนเพศลดลง : ฮอร์โมนอีสโตรเจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยการดูดซึมแคลเซียมในร่างกาย ผู้หญิงวัยใกล้หมดประจำเดือนจึงมีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน

เอกสารเกี่ยวข้อง : บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และ จิรพรรณ  มัธยมจันทร์. คุณค่าถั่วเหลืองกับสุขภาพไทย. กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์รวมทรรศน์, 2549 หน้า 22-23.